Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Επιστολή του Συλλόγου εργαζομένων προς το Δ.Σ.


Προς την
Πρόεδρο του Δ.Σ.
του Δήμου Χαλανδρίου

Χαλάνδρι 7-7-2017
Αρ. Πρωτ. 7/ 7-7-2017

Με την 309/2017 απόφασή του το Δ.Σ. του Δήμου μας ενέκρινε ομόφωνα  την προσωρινή αποδοχή των υπηρεσιών (µε αδήριτη και αδιάλειπτη απασχόληση) εκατό (100) συµβασιούχων που παρείχαν πράγµατι υπηρεσίες καθαριότητας την 7η/6/2017 µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και όχι πέραν της 31ης/3/2018.

Μετά την απόφαση του Δ.Σ., ο Σύλλογος εργαζομένων ζήτησε συνάντηση με τον Δήμαρχο για να ενημερωθούμε για το λόγο ή τους λόγους για τους οποίους δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις και των υπολοίπων έξι (6) από τους συμβασιούχους της Καθαριότητας του Δήμου μας.
Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι, υπηρεσιακοί παράγοντες είπαν πώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δημιουργούν προβλήματα στην υπηρεσία τους και για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η επέκταση – ανανέωση των συμβάσεών τους.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων θεωρεί ότι, θα πρέπει να επανεξεταστεί το ζήτημα της επαναπρόσληψης των απολυμένων συναδέλφων, καθώς είχε ήδη ανανεωθεί η σύμβασή τους μέχρι και την 31η/12/2017 και ως εκ τούτου τα οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργούνταν – αν δημιουργούνταν – προϋπήρχαν της ανανέωσης της σύμβασης και δεν λήφθησαν υπόψη για την ανανέωση. Επομένως,  σε καμία περίπτωση δεν δημιούργησαν προβλήματα στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατάληψης-απεργίας, καθώς η υπηρεσία λειτουργούσε μόνο με προσωπικό ασφαλείας.
Οι εργαζόμενοι  παρείχαν τις υπηρεσίες τους κανονικά όλο αυτό το διάστημα – με εξαίρεση τις ημέρες της κατάληψης – και από τη λήξη της απεργίας μέχρι και την απόφαση του Δ.Σ. (3/7/2017).

Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την πρόσληψη των πέντε (5) απολυμένων συναδέλφων (καθώς, όπως πληροφορηθήκαμε, 1 από τους απολυθέντες συναδέλφους δεν ενδιαφέρεται για ανανέωση της σύμβασης).

Το παρόν να διαβιβαστεί και στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων.Το Δ.Σ. του Συλλόγου