Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.: Η ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 602 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ 

Με πίστη, προσήλωση, εμμονή και ιδιαίτερη επιμονή συνεχίζει η κυβέρνηση να εκτελεί τις εντολές των δανειστών και να «εξαργυρώνει» μνημονιακές «επιταγές» με την προσπάθειά της να εφαρμοστεί η αξιολόγηση του προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Παρά την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων, ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία και ενέργεια που αφορά στην αξιολόγηση, η κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προσπαθούν με κάθε τρόπο να υλοποιήσουν τις μνημονιακές υποσχέσεις και δεσμεύσεις τους απέναντι στους δανειστές. 

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν, συγκροτεί τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. οι οποίες αποτελούνται από τα Μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ένα υπηρεσιακό παράγοντα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι, οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων θα συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Η πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές και η υπογραφή του 4ου μνημονίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αξιολόγηση των Υπαλλήλων στο Δημόσιο Τομέα και τους Ο.Τ.Α., έχει ως μοναδικό στόχο τη δημιουργία μιας μικρής επιτελικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την πλειοψηφία των εργαζομένων να είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς δικαιώματα και κακοπληρωμένοι, που μόνη της δουλειά θα είναι να δίνει αναθέσεις σε Ιδιώτες Εργολάβους, το κόστος των οποίων θα κληθούν να επωμιστούν και πάλι οι Δημότες. 

Διεκδικούμε την απεξάρτηση της Διοικητικής δομής και ιεραρχίας από τους εκάστοτε κατόχους της πολιτικής εξουσίας προς το συμφέρον των Δημοτών και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών. 

Διεκδικούμε την θέσπιση ενός απλού, αντικειμενικού, μη γραφειοκρατικού συστήματος αξιολόγησης που θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές του κάθε κλάδου εργαζομένων και δεν θα είναι καθ’ υπόδειξη και εντολή των δανειστών. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χαιρετίζει την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. στην Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά στην αξιολόγηση των Υπαλλήλων, που παρά τις πιέσεις που δέχονται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από όλους αυτούς που της συμπαραστέκονται και την στηρίζουν, έχουν καταφέρει να πετάξουν το Νόμο της προσχηματικής αξιολόγησης στον «κάλαθο των αχρήστων». 

Καλεί όλους τους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να συνεχίσουν την Απεργία-Αποχή απέναντι σε μια μνημονιακή απαίτηση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί και το μόνο που εξυπηρετεί είναι τις διαθέσεις των δανειστών, για την οριστική διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Νίκος Τράκας 

Βασίλης Πετρόπουλος