Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 84 ΤΟΥ Ν.4487/2017 ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Κ.Ε.Π.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 753 

Προς: 
1. Υπουργό Εσωτερικών 
 κ. Πάνο Σκουρλέτη Σταδίου 29 101 83 – Αθήνα 
2. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
 κα Όλγα Γεροβασίλη Βασ. Σοφίας 15 106 74 – Αθήνα 

Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική 
Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α. 
 Σταδίου 29 101 83 – Αθήνα 

2. Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Κύριοι Υπουργοί, 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α) σας έχει επισημάνει επανειλημμένα πως πολλές φορές κατά το δοκούν τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ψηφίζει τροπολογίες χωρίς καμία συζήτηση και διάλογο με αποτέλεσμα αντί να λύνονται προβλήματα, να δημιουργούνται νέα. 

Μια τέτοια περίπτωση είναι και το άρθρο 84 του Ν.4484/2017 με το οποίο «…προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Δ.Υ.Π. (Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών). Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων του εν λόγω κλάδου, ως προϊστάμενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των κατηγοριών αυτών». Η συγκεκριμένη διάταξη είναι παρέμβαση στους Ο.Ε.Υ. των Δήμων οι οποίοι είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν τους κλάδους οι οποίοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων (άρθρο 10 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»). 

Μετά την ψήφιση της τροπολογίας, η πλειονότητα των Διοικητικών Υπαλλήλων (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) που εργάζονται στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας και αποτελούν το 80% των εργαζομένων σε αυτά, προτίθεται να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, αφού δεν έχουν πιθανότητα υπηρεσιακής εξέλιξης. 

Προκειμένου να μην βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις, για την ομαλή λειτουργία των Κ.Ε.Π. και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ζητάμε την ανάκληση του αρθρου 84 του Ν.4484/2017 και την ψήφιση νέας διάταξης που θα λύνει το πρόβλημα που αυθαίρετα και μονομερώς η εν λόγω τροπολογία δημιούργησε. Η τακτική του «διαίρει και βασίλευε» και πριμοδότησης ειδικοτήτων δεν συνάδει με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για αξιοκρατία και δικαιοσύνη στη Δημόσια Διοίκηση. 

Συγκεκριμένα, η «νέα» διάταξη θα πρέπει να προβλέπει: 

1. Ισότιμη δυνατότητα εξέλιξης χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις με βάση τις οργανικές διατάξεις του κάθε Δήμου για τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π. 

2. Άρση της άδικης απαγόρευσης μετακίνησης των εργαζομένων του κλάδου «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών», η οποία έχει οδηγήσει σε υπηρεσιακό εγκλωβισμό πολλούς συναδέλφους. Οι εργαζόμενοι του κλάδου «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» να δύνανται να υπηρετούν και σε άλλες υπηρεσίες του οικείου Δήμου και να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και στην Διοικητική Ιεραρχία άλλων Διευθύνσεων και Τμημάτων με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του κάθε Δήμου. 

Κύριοι Υπουργοί, 

Θεωρούμε ότι, η υιοθέτηση της πρότασης της Ομοσπονδίας αφορά στην δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων, που δικαιούνται και επιθυμούν να εξελιχθούν στις Υπηρεσίες που υπηρετούν και αποκαθιστά την «στρέβλωση» που μονομερώς δημιούργησε το άρθρο 84 του Ν.4484/2017. Ένα άρθρο που αποτελεί «κάκιστο» παράδειγμα νομοθέτησης, δημιουργώντας πολύ περισσότερα προβλήματα απ΄ όσα θα ήθελαν οι εμπνευστές του να λύσει. 

Ας πρυτανεύσει η λογική. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη για τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν στην εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π. θα είναι αποκλειστικά ευθύνη της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 Ο Πρόεδρος 

Νίκος Τράκας

 Ο Γεν. Γραμματέας 

 Βασίλης Πετρόπουλος