Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Χαλάνδρι 27-9-2017
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Σύλλογος εργαζομένων συμμετέχει στην ΑΠΟΧΗ – ΑΠΕΡΓΙΑ τόσο της ΑΔΕΔΥ όσο και της ΠΟΕ-ΟΤΑ, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία «αξιολόγησης» των υπαλλήλων.

Δεν συμπληρώνουμε κανένα έντυπο, δεν πρωτοκολλείται κανένα έντυπο.

Καλούμε τους συναδέλφους όπως παραδίδουν στον Σύλλογο οποιοδήποτε σχετικό έντυπο αξιολόγησης.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να καταργήσουμε στην πράξη αυτή την αντιδημοκρατική, εκβιαστική, αντισυνταγματική και απεργοσπαστική επίθεση της κυβέρνησης στους εργαζόμενους,  όπως αυτή υλοποιείται με την (Ν)τροπολογία του κατέθεσε και ψήφισε η κ. Γεροβασίλη (ΦΕΚ 140 Α΄ 21-09-2017).

ΑΠΕΧΟΥΜΕ από οποιαδήποτε διαδικασία και από ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Ο Σύλλογος ΕργαζομένωνΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ για τη διαδικασία αξιολόγησης:
Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά σημεία των γνωμοδοτήσεων της Μαρίας - Μαγδαληνής Τσίπρα (Δικηγόρου – Εργατολόγου), του Πάνου Λαζαράτου (Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών) και του Άρι Γ. Καζάκου (Ομότιμου Καθηγητή Εργατικού Δικαίου), σε συνέχεια σχετικών με το θέμα της αποχής – απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων από τη διαδικασία αξιολόγησης, ερωτήσεων της ΑΔΕΔΥ.

_______________________________

«Η μη υποβολή και σύνταξη εκθέσεως αξιολογήσεως από αξιολογούμενο και αξιολογητή, κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος απεργίας τους, εμποδίζει την επέλευση των προβλεπόμενων στις παρ.1-6 του άρθρου 24Α Ν.4369/2016 εννόμων συνεπειών μέχρι να κριθεί (τυχόν) η κηρυχθείσα απεργία παράνομη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, από την δημοσίευση της οποίας, και μόνο για το χρονικό διάστημα μετά από αυτή, μπορούν να επιβληθούν οι προβλεπόμενες στις ανωτέρω διατάξεις κυρώσεις, εφόσον ασφαλώς εξακολουθούν να απεργούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.»

Πάνος ΛαζαράτοςΚαθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

_______________________________

«Το τελικό συμπέρασμα των αναλύσεων που προηγήθηκαν είναι ότι οι υπάλληλοι δεν μπορούν να διωχθούν ή να τους επιβληθούν κυρώσεις κάθε είδους, επομένως ούτε η κύρωση του άρθρου 36 παρ.4 Ν.4489/2017 λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όσο αυτή συνεχίζεται και καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, σε αρμονία με τη θεμελιώδη απόφαση της ΟλΑΠ 27/2004. Όσο η απεργία παράγει το ανασταλτικό αποτέλεσμά της σε σχέση με τα καθήκοντα των υπαλλήλων/απεργών η αποχή τους από τις διαδικασίες αξιολόγησης είναι καθόλα νόμιμη.

Σε περίπτωση τώρα που η απεργία συνεχιστεί και μετά την παύση του τεκμηρίου νομιμότητας, δηλαδή μετά την τελεσιδικία της απόφασης που αναγνωρίζει, τυχόν, παράνομο χαρακτήρα της απεργίας, στους υπαλλήλους που, τυχόν, θα συμμετάσχουν σε αυτή δεν μπορεί να επιβληθεί η στέρηση συμμετοχής των αξιολογητών των υπαλλήλων σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 και του Ν.3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους (άρθρο 36, παρ.4 Ν.4489/2017). Ο τιμωρητικός χαρακτήρας της εδώ εξεταζόμενης διάταξης την εντάσσει στο σύστημα των αρχών που πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση τιμώρησης, ποινικής ή πειθαρχικής. Επομένως, τυχόν επιβολή της στέρησης συμμετοχής των αξιολογητών των υπαλλήλων σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων προσκρούει στις συνταγματικές διατάξεις στις οποίες θεμελιώνονται οι αρχές του πειθαρχικού δικαίου, ουσιαστικές και δικονομικές, και επομένως η διάταξη του άρθρου 36, παρ.4 Ν.4489/2017 δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω αντίθεσης στις διατάξεις του Συντάγματος που παρατέθηκαν παραπάνω. Οι υπάλληλοι που, τυχόν, συνεχίζουν μια απεργία και μετά την τελεσίδικη δικαστική διάγνωση του παράνομου χαρακτήρα της έχουν αξίωση, εάν διωχθούν, να κριθούν με βάση τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 106 επ.), με την τήρηση όλων των εγγυήσεων υπέρ των πειθαρχικά διωκομένων και ιδίως των αρχών, ουσιαστικών και δικονομικών, του Πειθαρχικού Δικαίου. Άλλωστε, στο ισχύον Πειθαρχικό Δίκαιο η στέρηση συμμετοχής του άρθρου 36, παρ.4 Ν.4489/2017 δεν περιλαμβάνεται στις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 παρ.1 Υπαλληλικού Κώδικα. Επομένως δεν θα μπορούσε να επιβληθεί μια τέτοια κύρωση στους υπαλλήλους, ακόμη και αν ακολουθούνταν η πειθαρχική διαδικασία, γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο προς την αρχή nullum crimen nulla poena sine lege certa που θεμελιώνεται στο άρθρο 7, παρ.1 Σ.»

Άρις Γ. ΚαζάκοςΟμότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου

________________________________


«Συνεπεία των ανωτέρω είναι προφανές, ότι οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση δυσμενής διοικητική συνέπεια ή μέτρο ή διάκριση στην υπηρεσιακή κατάσταση εις βάρος των απεργών Δημοσίων Υπαλλήλων, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε νομίμως κηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση, είναι αντίθετη τόσο προς το Σύνταγμα όσο και προς τις εθνικές και υπερνομοθετικές διατάξεις, που προστατεύουν το δικαίωμα της απεργίας.

Η απάντηση, συνεπώς, που αρμόζει στο ερώτημα, που ετέθη είναι, ότι η μη εκπλήρωση της «υποχρέωσης αξιολόγησης», όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 και του Ν.3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ομοίως, εάν δεν μπορεί να βεβαιωθεί η τήρηση των υποχρεώσεων για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, για λόγους, που συνδέονται με συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την συμμετοχή υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων ή να επιφέρει οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς (διοικητικής ή άλλης φύσεως) συνέπεια εις βάρος του.»

Μαρία-Μαγδαληνή ΤσίπραΔικηγόρος-Εργατολόγος