Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1973.