Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Χαλάνδρι 12-12-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι, επειδή έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, όσοι συνάδελφοι είχαν δηλώσει ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από τη διαδικασία, να μην παραλαμβάνουν τα έντυπα επειδή:

1. Εξακολουθεί να ισχύει η ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ
2. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ οι κείμενες διατάξεις του Ν. 4369/2016 καθώς και οι συμπληρωματικές εγκύκλιοι εφαρμογής.

Όσες και όσοι συνάδελφοι έχουν παραλάβει τις αξιολογήσεις (και έχουν δηλώσει ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ), να τις επιστρέψουν για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου