Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση για τη διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα & επιδόματος αδείας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να προβεί σε αγωγή για διεκδίκηση δώρου Χριστουγέννων- Πάσχα και επιδόματος αδείας 2016-2017 (Μόνιμος ή Αορίστου Χρόνου), όπως επικοινωνήσει με τον συνάδελφο Γκαγκατσούδη Δημήτρη το αργότερο έως 20/03/2018

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944698619.