Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση για την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου


Χαλάνδρι 30-3-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω μηδενικού αποθέματος στην Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου - όπως σας ενημερώσαμε με προηγούμενη ανάρτησή μας - παρακαλούνται όσοι τους έχει χορηγηθεί αίμα από την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου για τους ιδίους ή συγγενικά τους πρόσωπα τον τελευταίο χρόνο, όπως μεριμνήσουν για την αντικατάστασή του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου