Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

ΕΓΓΡΑΦΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ