Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χαλάνδρι 15-5-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με παρέμβαση του Συλλόγου Εργαζομένων και με την αρωγή του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, από τη Δευτέρα 14 Μαΐου, το γάλα δίνεται στους επόπτες Καθαριότητας και σε όλους τους εργαζόμενους του Αμαξοστασίου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου