Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση του Συλλόγου για την ηλεκτρονική "αξιολόγηση"


ΧΑΛΑΝΔΡΙ 29-05-2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων, από τις 18/05/2018 μέχρι και τη λήξη της.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους συναδέλφους να απέχουν από οποιαδήποτε διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

Να μην επιτρέψουν και να μην ανεχτούν την εφαρμογή μιας αξιολόγησης τιμωρητικού χαρακτήρα, μιας αξιολόγησης που συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, που οδηγεί σε απολύσεις.

ΖΗΤΟΥΜΕ

- Τη βελτίωση των δεξιοτήτων με επιμόρφωση και δια βίου μάθηση. 

- Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη , την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αναβάθμιση των υποδομών διαφυλάσσοντας το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ