Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Για την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου εργαζομένων - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Χαλάνδρι 04-07-2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι, δεν υπάρχει απόθεμα αίματος του Συλλόγου εργαζομένων.

Παρακαλείσθε, όποιος επιθυμεί, να διαθέσει μία (1) φιάλη αίματος για λογαριαμσό του Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου, στην Τράπεζα Αίματος του Σισμανογλείου Νοσοκομείου Αθηνών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου