Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΑΙΤΗΜΑ για συζήτηση και λήψη απόφασης κατά της αξιολόγησης που προωθεί η κυβέρνηση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Χαλάνδρι 06/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 13

ΠΡΟΣ:
Δημοτικό Συμβούλιο
(Δια της κας Προέδρου)

- Επικεφαλής των παρατάξεων

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης κατά της αξιολόγησης που προωθεί η κυβέρνηση

Παρακαλούμε όπως εντάξετε στην ημερήσια διάταξη του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισμα κατά της αξιολόγησης που προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ν. 4489/2017 όπως συμπληρώνει το ν. 4369/2016.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει κατά της αξιολόγησης και καταθέτει το εξής ψήφισμα.

- Δεν συμμετέχουμε και είμαστε ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 3η αξιολόγηση του μνημονίου όπου καλείται να δώσει αναφορά η Κυβέρνηση και αφορά σε περικοπές του δημοσίου, όπου με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε συρρίκνωσή του, εκχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες και απολύσεις.

- Ζητάμε πρωτίστως τη βελτίωση των δομών, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, την επικαιροποίηση του Ο.Ε.Υ. και οργανόγραμμα των υπηρεσιών .

- Αντιδρούμε και είμαστε ενάντια σε μια αξιολόγηση που συνδέεται με εκβιαστικό τρόπο, με το δικαίωμα συμμετοχής του υπαλλήλου σε επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και Δ/νσεων και θίγει συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες συνταγματικά κατοχυρωμένες, όπως το δικαίωμα στην απεργία.

- Απαιτούμε και διεκδικούμε ένα δημόσιο που στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ενισχύοντας και βελτιώνοντας το δημόσιο χαρακτήρα του.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ